OMBYGNING

BYGNONGSKONSTRUKTION

ENERGIRENOVERING

INSTALLATIONER

... er vores spidskompetencer!
Kontakt os, og vi finder en løsning.

Vores værdier

- Teknikbyg er...

en entreprenørvirksomhed med spidskompetencer indenfor energi-renovering og -forbedring, ombygning samt bygningsforbedring af eksisterende bygninger vores byggeprojekter udføres for private erhvervsvirksomheder, offentlige byg-herre og i samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomheder. Projekterne tilbydes udført i hoved- og totalentreprise.

- det handler om respekt...

for os handler det om respekt for byggeriet, for kunden, for leverandørerne, for medarbejderne, for kvaliteten, for at levere til tiden, og ikke mindst for samarbejdet og tilliden.

- vi sætter det rigtige hold hver gang...

med flere års erfaring og opbyggede kompetancer indenfor bygningskonstruktion og installationer samt byggeledelse og ko-ordinering af byggeopgaver, er vi en af mar-kedets stærkeste virksomheder indenfor energirenovering og- forbedring. Vi har et bredt netværk og en fast stab af under-entreprenører og håndværks-virksomheder, som gør at vi kan udvælge og sætte det rigtige hold, hver eneste gang.

- "keep it simple"...

vi gør ikke ”tingene” ekstra kompliceret, men gør alt for at få dem til at fungere på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvorfor energirenovering og -forbedring?

I Danmark bruges 40 % af energien til opvarmning af bygninger og der er rigtig store muligheder for at spare på energien hér. Der kan spares 23 % af energiforbruget til opvarmning og varmt vand ved blot at gennemføre en moderat renovering af klimaskærmen i Danmarks bygninger.

Ser man på bygningsinstallationer, kan der spares 13 % på energiforbruget til tekniske installationer til opvarmning og varmt vand, og hér er tilbagebetalingstiden ofte så kort som 6 år.

Vælger man at renovere eller forbedre sin bygning, eller at man godt vil spare på energien i en bygning, er der store muligheder i at lave energibesparende foranstaltninger. Ved renovering og forbedring af bygninger kan man vælge at energirenovere klimaskærmen eller de tekniske installationer, eller begge dele. En renovering eller forbedring af en bygning, kan således også være en energimæssig forbedring, og vælges der ved renovering eller forbedring af en bygning at energirenovere, kan renoveringen eller forbedringen ofte blive meget rentabel.

Teknikbyg kan i denne forbindelse som registreret energivejleder, vejlede omkring energimæssige forbedringer af klimaskærmen samt energiforbedring af de tekniske installationer i bygninger, og som entreprenør give tilbud på at udføre de energibesparende tiltag.

Fordelen ved at spare på energien er at spare på energiudgifterne og opnår en økonomisk besparelse, men også at skåne miljøet ved at bruge mindre af de fossile brændstoffer, og derved mindske CO₂ udledningen til omgivelserne, og være med til at give et bidrag til en bæredygtig fremtid.

Teknikbyg kan som energivejleder, ud fra sin byggetekniske viden, spotte hvor der i en konkret bygning er oplagte energibesparelsespotentiale, og har en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til vurdering af mulige løsninger.

For bygningsejeren er der ofte tale om løsninger, der både omfatter en bygningskonstruktions- og installationsopgave. Disse energibesparende løsninger kan være:

Indenfor klimaskærmen:

 • Efterisolering af tag, loft, skråvæg, kviste, ydervægge, terrændæk, hulmursisolering, etageadskillelse samt rør i tagkonstruktionen.
 • Energiforbedring af vinduer med forsatsruder, eller med koblede ruder.
 • Udskiftning af termoruder, termovinduer, ovenlyskupler, ryttelys samt udvendig solafskærmning.

Indenfor de tekniske installationer samt VE (vedvarende energi):

 • Ventilationsanlæg
 • Udsugningsanlæg
 • Køleanlæg
 • Solvarme til varmt brugsvand el. opvarmning og varmt brugsvand
 • Luft-luft varmepumpe
 • Luft-vand varmepumpe
 • Jordvarmepumpe
 • Kondenserense gaskedel
 • Oliekedel
 • Fjernvarme
 • Mekanisk ventilation med varmegenvinding
 • Solceller
 • Belysning

KONTAKT

Steffen Farvin
Bygningskonstruktør
Registreret energivejleder
Mobil: xx xx xx xx
xx@xx.dk
Steffen Farvin
Per Henriksen
Aut. Vvs-installatør
Registreret energivejleder
Mobil: xx xx xx xx
xx@xx.dk
Per Henriksen

For mere information om energibesparelse- og forbedring klik på ovenstående logo.

Teknikbyg Tlf. 27 10 48 00 Sandager 4 | 2605 Brøndby CVR nr.: 24 23 49 16